De administratie van 2017 op orde?

Administratie 5 to 12

Administratie 2017 op orde en belasting besparen?

Is de administratie van 2017 op orde en heeft u inzicht in de voorlopige jaarcijfers? Dan kunt u als ondernemer- op de valreep van 2017- mogelijk nog belasting besparen!

1. Winst boven € 200.000 of in de 52%-belastingschijf?
U heeft als het goed is nu meer inzicht in de hoogte van de winst. Heeft u een B.V. en is de winst boven de € 200.000. Kijk dan of het mogelijk is kosten en lasten naar voren te halen. Uiteraard wel binnen de fiscale mogelijkheden. Boven een winst van
€ 200.000 is de vennootschapsbelasting 25% in plaats van 20%.

Heeft u een eenmanszaak of V.O.F. en komt u met uw winst in het hoogste tarief van 52% (belastbaar inkomen (winst/loon minus aftrekposten zoals hypotheekrente) boven de € 67.072. Een investering naar voren halen om zo te profiteren van de extra belastingbesparing én van de investeringsaftrek kan ook een goed idee zijn. Zie ook hierna.

2. Maak optimaal gebruik van de investeringsaftrek
Heeft u meer geïnvesteerd dan € 2.300 (en minder dan € 312.176) in 2017? Dan komt u in aanmerking voor de investeringsaftrek. Het kan dan aantrekkelijk zijn om nog wat voor de jaarwisseling extra investeringen te doen die u anders later zou doen. Het is helemaal aantrekkelijk als u met uw winst in een hogere belastingschijf valt (zie hiervoor). Komt u (net) niet aan de drempel van 2.300 euro? Dan kan het misschien aantrekkelijk zijn om nog dit jaar een investering te doen. De investering kan u bij een inkomstenbelastingtarief circa 13% belastingvoordeel opleveren. Bij een investering van € 5.000,- is het belastingvoordeel dan circa € 650,-.

Naast de (kleinschaligheids-) investeringsaftrek komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu- investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) als u investeert in daarvoor kwalificerende bedrijfsmiddelen. Door uw investeringen goed te plannen, kunt u optimaal profiteren van de aftrek.

Let op
U hebt alleen recht op de EIA, MIA of VAMIL als het desbetreffende bedrijfsmiddel, binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan, is aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

3. Voorkom verliesverdamping
Had u 9 jaar terug een verlies (2008) een verlies? Denk er dan aan dat u dit alleen nog dit jaar kan verrekenen. Uw bedrijfsverliezen zijn namelijk niet onbeperkt verrekenbaar met uw bedrijfswinsten, maar 9 jaar vooruit en 1 jaar terug voor een B.V. en 9 jaar vooruit en 3 jaar terug voor een eenmanszaak of V.O.F. Laat dit verlies niet ongemerkt verdampen, maar haal indien mogelijk alsnog winst naar voren of stel kosten uit. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen, stel dit dan niet uit.

4. Houd rekening met de desinvesteringsbijtelling
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Houd hier dus rekening mee. Door de 5-jaarsgrens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

5. Schakel een specialist in
Zoek een adviseur die op de hoogte is van de fiscale regels en een administratiekantoor of accountant die zorgt dat de administratie op orde is. Zo kan uw adviseur u makkelijker attent maken op voor u mogelijke belastingvoordelen. Het handigst is als deze adviseur dezelfde persoon is als de accountant of boekhouder. U bespaart hiermee veel belasting zodat u zich volledig bezig kan houden met uw onderneming. Vrijblijvend contact of meer informatie? U kunt hieronder het contactformulier invullen.

Bron: www.belastingdienst.nl


    Administratie
    Annette Jansen
    0341 21 42 82

    info@wecount.nl

    Bel nu!