Belasting besparen voor ondernemers

IMG_3382

Belasting besparen voor ondernemers
We zijn al weer beland in de laatste maand van het jaar. Wat kunt u als ondernemer op de valreep doen om nog belasting te besparen.

1. Winst boven € 200.000 of in de 52%-belastingschijf?
U heeft als het goed is nu meer inzicht in de hoogte van de winst. Heeft u een B.V. en is de winst boven de € 200.000. Kijk dan of het mogelijk is kosten en lasten naar voren te halen. Uiteraard wel binnen de fiscale mogelijkheden. Boven een winst van € 200.000 is de vennootschapsbelasting 25% in plaats van 20%.

Heeft u een eenmanszaak of V.O.F. en komt u met uw winst in het hoogste tarief van 52% (belastbaar inkomen (winst/loon minus aftrekposten zoals hypotheekrente) boven de € 54.000. Een investering naar voren halen om zo te profiteren van de extra belastingbesparing én van de investeringsaftrek kan ook een goed idee zijn. Zie ook hierna.

2. Maak optimaal gebruik van de investeringsaftrek
Heeft u meer geïnvesteerd dan € 2.300 (en minder dan € 309.693) in 2015? Dan komt u in aanmerking voor de investeringsaftrek.
Het kan dan aantrekkelijk zijn om nog wat voor de jaarwisseling extra investeringen te doen die u anders later zou doen. Het is helemaal aantrekkelijk als u met uw winst in een hogere belastingschijf valt (zie hiervoor). Komt u niet aan de drempel van 2.300 euro? Dan kan het misschien aantrekkelijk zijn om nog dit jaar een investering te doen. De investering kan u bij een inkomstenbelastingtarief circa 13% belastingvoordeel opleveren. Bij een investering van € 500,- is het voordeel dan € 65,-.

Naast de (kleinschaligheids-) investeringsaftrek komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu- investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) als u investeert in daarvoor kwalificerende bedrijfsmiddelen. Door uw investeringen goed te plannen, kunt u optimaal profiteren van de aftrek.

Let op
U hebt alleen recht op de EIA, MIA of VAMIL als het desbetreffende bedrijfsmiddel, binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan, is aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

3. Voorkom verliesverdamping
Had u 9 jaar terug een verlies (2006) een verlies? Denk er dan aan dat u dit alleen nog dit jaar kan verrekenen. Uw bedrijfsverliezen zijn namelijk niet onbeperkt verrekenbaar met uw bedrijfswinsten, maar 9 jaar vooruit en 1 jaar terug voor een B.V. en 9 jaar uit aan 3 jaar terug voor een eenmanszaak of V.O.F. Laat dit verlies niet ongemerkt verdampen, maar haal indien mogelijk alsnog winst naar voren of stel kosten uit. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen, stel dit dan niet uit.

4. Houd rekening met de desinvesteringsbijtelling
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Houd hier dus rekening mee. Door de 5-jaarsgrens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

5. Schakel een goede boekhouder of administratiekantoor in
Zoek een administratiekantoor waar men volledig op de hoogte is van de fiscale regels. Ook heel belangrijk is dat uw administratie up-to-date is zodat uw adviseur u makkelijk attent kan maken op mogelijke belastingvoordelen. U bespaart hiermee veel belasting zodat u zich volledig bezig kan houden met uw onderneming. Vind zo’n administratiekantoor

Bel nu!