Belasting over spaargeld en beleggingen (Box 3)

In 2017 drie schijven in box 3
Per 1 januari 2017 is de belaste grondslag van het vermogen aangepast. Dit is van belang voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 die begin 2018 weer gedaan kan worden. Mensen met een belast vermogen (na de vrijstelling) van ongeveer € 225.000 gaan meer belasting betalen door deze nieuwe regels.

Berekening belasting over inkomen uit vermogen vanaf 2017
Boven een vrijstelling van € 25.000 per persoon (per 1 januari 2018 € 30.000), moet belasting betaald worden over het inkomen uit vermogen, de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw privé bezittingen minus de privé schulden op 1 januari. De eigen woning en de hypotheekschuld blijven buiten beschouwing.

Niet het werkelijke rendement (rente en dividend) wordt belast maar een vastgesteld percentage van het vermogen. Tot en met 2016 werd dit fictief rendement gesteld op 4% over het vermogen en over deze 4% moest 30% inkomstenbelasting betaald worden, dus 4% x 30% = 1,2% belasting over het vermogen. Vanaf 2017 verandert dit echter. Het wordt wat ingewikkelder. Er zijn nu 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement.

De Belastingdienst gaat er vanaf 2017 vanuit dat bij een hoger vermogen er meer rendement wordt behaald doordat er bij een hoger vermogen meer belegd wordt dan gespaard. Bij beleggen wordt er vanuit gegaan dat het rendement hoger is dan bij sparen. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.


Vermogen

Tot 75.000

Vanaf 75.001 tot 975.000

Vanaf 975.001


Fictief rendement


1,63%

67%

21%

0%


Fictief rendement


5,39%

33%

79%

100%

Een voorbeeld
Stel u heeft samen met uw partner 200.000 aan spaargeld en beleggingen. Na de vrijstelling van 25.000 per persoon blijft in totaal 150.000 over waarover belasting betaald moet worden. Van de eerste 75.000 wordt 67% belast met 1,63% en 33% met 5,39%. Van de tweede 75.000 wordt 21% belast met 1,63% en 79% met 5,39% fictief rendement. Over de totale som hiervan (dit is € 5.603*) moet 30% belasting betaald worden. Dit komt neer op € 1.681 te betalen inkomstenbelasting over het vermogen. Voorheen was dit € 1.800,- (1,2% van 150.000).

Het betalen van belasting over het vermogen is niet voor iedereen weggelegd. Zeker nu de rente zo laag is, voelt het misschien niet goed om toch belasting te betalen. Er zijn echter ook manieren om deze belasting te besparen door bijvoorbeeld een B.V. op te richten. Of wilt u sowieso meer inzicht in uw financiële situatie? Neem dan contact op via het contactformulier, via info@wecount.nl of 06 12795537 of kijk hier voor meer informatie.

Bron: Belastingdienst

*Berekening grondslag van € 5.603,-. (75000*67%*1,63%)+(75.000*33%*5,39%+(75.000*21%*1,63%)+(75.000*79%*5,39%)=5.603))

Bel nu!