Belasting besparen over 2015

penny-bank-26086_1280

Het spaarsaldo op 1 januari wordt straks belast in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u toch nog uitgaven moet doen, doe dit dan vóór deze datum. U kunt dan belasting besparen. Hieronder wat punten waar u op moet letten. Dit hoeft u niet helemaal te lezen als uw vermogen lager is dan € 21.330 of samen met uw partner lager dan € 42.660. Lees dan alleen tip 5 en deze extra tip: niet teveel uitgeven, wel genieten!

Tip 1 – Belasting nog dit jaar betalen
Belastingschulden mag u niet, net als bijna alle andere schulden, aftrekken van uw bezittingen. Belastingschulden verminderen dus niet uw belastbaar vermogen. Als u uw belastingen vóór 31 december 2015 betaalt, vermindert u wel uw belastbaar vermogen en zo bespaart u weer extra te betalen belasting.

Tip 2 – Belangrijke grote uitgaven nu doen
Ook voor grote privé-uitgaven: doe dit ook nog dit jaar. Overigens geldt dit niet voor het ondernemingsvermogen. Dat geldt namelijk niet mee als vermogen voor de inkomstenbelasting in box 3. Om andere redenen kan het wel aantrekkelijk zijn om dit jaar nog investeringen te doen in de onderneming (bijvoorbeeld voor de investeringsaftrek of voor de nu nog lagere bijtelling van de auto van de zaak). U kunt zo dus ook belasting besparen.

Tip 3 – Aflossen op uw hypotheek of geld inleggen in uw spaarhypotheek
Heeft u een hypotheek? Dan kan het aantrekkelijk zijn om een deel van uw hypotheek af te lossen. Let u dan wel op de maximale boetevrije aflossing (meestal 10% of 20% van de hoofdsom). De besparing op de rentekosten is momenteel vaak groter dan het rendement dat u met sparen of beleggen krijgt. Daarnaast vermindert u met de aflossing de te betalen vermogensbelasting. Een nadeel is wel dat u minder flexibel bent. Het eenmaal afgeloste bedrag op uw hypotheek is vaak niet makkelijk meer op te nemen. Laat u in ieder geval goed voorlichten als u aflossen overweegt.

Als u een beleggingshypotheek of bankspaarhypotheek heeft, kan het slimmer zijn om extra geld in te leggen (niet aflossen) op uw geblokkeerde bankspaarrekening of beleggingsrekening. Dit levert vaak meer rendement op dan op een gewone spaarrekening en u hoeft geen belasting te betalen over het geblokkeerde spaar- of beleggingstegoed. Vraagt u aan uw hypotheekverstrekker hoeveel u dit jaar extra mag inleggen en laat u goed voorlichten.

Tip 4 – Een beleggings-B.V. kan aantrekkelijk zijn
U kunt nog dit jaar een B.V. oprichten. Afhankelijk van uw vermogen en rendement betaalt u minder belasting: namelijk 20% over het rendement en 25% (deze belastingheffing kunt u uitstellen) over het uit te keren dividend. Let wel op: een vennootschap brengt extra administratieve lasten met zich mee. Het hangt dus van het vermogen en het rendement af of dit opweegt tegen de te besparen belasting. Wij kunnen dit voor u regelen. Neemt u contact met ons op.

Tip 5 – Voor toeslagen is het vermogen per 1 januari ook belangrijk
Voor de toekenning van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget geldt een vermogenstoets. Het gaat hierbij eveneens om uw vermogen van 1 januari. Komt u qua inkomen in aanraking voor een toeslag, zorg dan dat u ook rekening houdt met de hoogte van het vermogen. Wellicht kunt u dit nog wat verlagen per 1 januari als dit daarna extra toeslag oplevert.

Wilt u advies op maat én dus belasting besparen over 2015? Neemt u dan contact met ons op.

Bel nu!