Regeren is vooruitzien: het regeerakkoord!

Het regeerakkoord is gepresenteerd!
Let op: het zijn plannen. Het kan dus nog alle kanten op maar het begin is er.

Voor de ZZP -ers onder ons: de VAR is al foetsie en de standaard modelovereenkomsten hoeven niet meer. Dit ziet er goed uit! Bij een uurtarief tussen € 15,- en € 75,- moet er wel een overeenkomst van opdracht worden opgesteld om schijnzelfstandigheid uit de weg te gaan. Hieronder in het kort een aantal plannen die voor de ZZP-er en de MKB-ondernemer van belang zijn.

Voor de ZZP -er met een uurtarief tot € 15,-
Wie straks minder dan 15 euro per uur verdient is geen zelfstandige en heeft recht op een vast dienstverband. Opdrachtgevers zullen wanneer het minimum uurtarief van 15 euro niet gehaald wordt-werkgevers worden waardoor ze verplicht zijn vakantiegeld en verzekeringen uit te keren.

ZZP-er met een uurtarief tussen de EUR 15,- en EUR 75,-
Voor zzp-ers die meer verdienen dan het lage tarief wordt een zogenaamde opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Door die verklaring in te vullen moeten opdrachtgevers vooraf duidelijkheid hebben over wat ze wel en niet mogen vragen van zzp-ers die ze inhuren zonder het risico te lopen dat ze toch de grens overschrijden. Het doel is om het makkelijker te maken zelfstandigen in te huren en tegelijk zzp-ers die weinig verdienen bescherming te bieden. Of dat ook lukt, moet blijken bij de uitwerking van de plannen.

ZZP- er met een uurtarief boven de EUR 75,-
Zzp-ers die veel verdienen (meer dan 75 euro per uur) kunnen ervoor kiezen af te zien van eventuele rechten als werknemer. Zij kunnen zelf wel bepalen of ze bescherming van de overheid nodig hebben. Voorwaarden zijn wel dat deze zzp’ers minder dan een jaar voor een werkgever werken en geen ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ verrichten. Wat dat precies betekent moet nog blijken.

Overige plannen

• Het kraamverlof voor partners wordt verruimd, van twee naar vijf dagen doorbetaald verlof. Ook krijgen partners vanaf 1 juli 2020 vijf weken aanvullend kraamverlof, waarbij ze 70 procent van hun loon krijgen doorbetaald.

• Het lage BTW-tarief (eten, drinken, kapper, verbouwen huizen ouder dan 2 jaar bijv.) gaat naar 9% (in plaats van 6%)

• De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd met 3% minder belastingaftrek per jaar. Het eigenwoningforfait wordt wel verlaagd naar 0,6% in plaats van 0,75%

Pensioenopbouw wordt hervormd. De regering wil meer naar een individuele pensioenpot met een collectieve buffer. Iedereen gaat een eigen pensioenpot opbouwen en in in goede tijden wordt een deel van het rendement in deze individuele pensioenpot opzij gezet naar een gemeenschappelijke pensioenpot. In slechtere tijden kunnen de ingegane pensioenen dan stijgen door te putten uit de reserves van deze collectieve pensioenbuffer.

• Voor de Inkomstenbelasting, alle aftrekposten tegen een algemeen tarief (afbouw van 52% met 3% per jaar naar 36,93%)

Aanmerkelijkbelangtarief (BOX II) gaat naar 27,3% in 2020 en naar 28,5% in 2021.

• De vrijstelling in Box III gaat naar € 30.000 per persoon.

• De algemene heffingskorting wordt in 2021 verhoogd met € 350

Voor overige punten en meer details zie Regeerakkoord overheid

Meer weten of wat sparren over deze plannen? Neem contact op via 06 12 79 55 37 of mail naar info@wecount.nl

Bel nu!