Willekeurige afschrijving voor ZZP-ers

303099-apple-imac-21-5-inch-thunderbolt

Hoe werkt het?
ZZP’-ers (en overige ondernemers) die nog niet zo lang ondernemer zijn kunnen gedurende de eerste drie kalenderjaren van hun ondernemerschap willekeurig afschrijven. Dit houdt in dat de investering in één keer ten laste van de winst mag komen in het kalenderjaar, maar ook in twee jaar of drie jaar. Kortom, u mag zelf kiezen. Hebt u bijvoorbeeld in het eerste jaar naast uw ZZP-inkomsten nog een salaris genoten en komt u met de ZZP-inkomsten in een hoog tarief, dan is het handig om de aanschafkosten ineens af te schrijven. U betaalt dan een stuk minder belasting.

Normaal moeten de aanschafkosten verspreid worden over de verwachte levensduur en dit is vaak langer dan één, twee of drie jaar. Bij willekeurige afschrijving kan dit sneller. Om het een ander te verduidelijken een voorbeeld:

Standaard afschrijving (geen willekeurige afschrijving)
Aanschaf Imac computer € 2.800
Restwaarde € 200
Geschatte gebruiksduur: 5 jaar (wettelijk minimum)
Afschrijving: (€ 2.800 minus € 200)/5 is € 520,- per jaar.

Willekeurige afschrijving
Willekeurige afschrijving in jaar 1 is toegestaan, dus € 2.600 (€ 2.800 minus € 200) afschrijving in één jaar.
Ook andere opties mogelijk zoals afschrijving in 2 jaar (dan € 1.300 per jaar).

De voorwaarden
Voor de zogenaamde willekeurige afschrijving 2015 voor starters dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
♦ U bent ondernemer
♦ U werkt in het kalenderjaar meer dan 1.225 uur voor de onderneming
♦ U bent nog geen 3 jaar ondernemer (of eerder geweest)

Zie ook de site van de belastingdienst

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden gelden de volgende regels voor willekeurige afschrijving:
♦ De willekeurige afschrijving 2015 kunt u alleen toepassen op bedrijfsmiddelen welke zijn aangeschaft in de jaren dat u de startersaftrek hebt toegepast of in het jaar daarvoor
♦ De willekeurige afschrijving 2015 is alleen mogelijk op bedrijfsmiddelen waarover u de kleinschaligheidsaftrek kunt toepassen (aanschafkosten meer dan € 450,-)

Raadpleeg uw boekhouder of het slim is om deze regeling toe te passen.Neem contact op

NB. Als uw investering hoger is dan € 2.300 (in 2015) kunt u ook investeringsaftrek toepassen. U heeft dan nog een aftrekpost extra. Valt u in de 52% tariefschijf dan scheelt u dit nog 13% extra op de aanschaf aan belasting.

Bel nu!